Back
BackToMain
PrevMode
Mode
 
. .
שאלון א'
שאלון ב'
מבחנים מדמי בגרות
פרק ג' - מערכת הצורות
גולשים צפו בפריט2603|גולשים הדפיסו את הפריט0|גולשים שלחו את הפריט0

בפרק "מערכת הצורות" נתמקד בשורשים, בבניינים והמשקלים שבלשון העברית:

זיהוי שורש בפועל ובשמות, ניתוח ומיון לפי דרכי תצורה, ניתוח ונטייה של פעלים ועוד.

 

  מערכת הפועל                  מערכת השם

.
לראש הדף
האתר פותח באמצעות תוכנת כליקיט    לניהול תכנים ואתרי אינטרנט
.