Back
BackToMain
PrevMode
Mode
 
מאמרים
.
אביב לבגרות בהיסטוריה א'

אתר שנבנה לתרגול מיטבי לקראת הבגרות בהיסטוריה א' במתכונת החדשה. האתר כולל תקצירים, שאלות עם פתרונות, קטעי מקור עם הנחיות לניתוח ועוד.

אתר אביב אזרחות פותח על מנת לתת לתלמידים הניגשים לבחינת הבגרות במתכונת החדשה הכנה ותרגול מיטביים.

מה באתר?

תקצירים ממוקדים בראשי פרקים לארגון החומר

אוסף של מפות, איורים והמחשות פלאש

שאלות לתרגול אינטראקטיבי בעלות משוב מיידי.

שאלות במתכונת בחינת הבגרות עם מחוונים, לכל אחד מפרקי הלימוד

מאגר של קטעי מקור עם הניתוח שלהם באמצעות תבנית ייחודית

מבחני מתכונת עם פתרונות (סימולציית בגרות)

טיפים להתכוננות יעילה לבחינה ולפתרון שאלות בבחינת הבגרות (כיצד לאתר את התשובה, כיצד לנסחה וכו')

פורום שאלות ותשובות שמנוהל על ידי מורה מנוסה להיסטוריה

 

כניסת אורח

בפרקים הבאים תוכלו להתרשם ממבנה האתר ומאופן השימוש בו:

המפגש בין החברה ביהודה להלניזם – הפרק שלפנינו עוסק בהשפעת ההלניזם על החברה ביהודה בימיהם של אנטיוכוס ה-3 ובנו אנטיוכוס ה-4. נסקור את תהליך ההתייוונות שעברו יהודי ארץ ישראל, התגובה של החסידים בדמות מרד, הדיכוי האכזרי ששיאו ב"גזרות אנטיוכוס" ומרד החשמונאים והעצמאות המדינית של החברה ביהודה.

מהי לאומיות? – הפרק שלפנינו עוסק במרכיבים של תופעת הלאומיות המודרנית, במאפייניה ובגורמים לצמיחתה באירופה של אמצע המאה ה-19. כמו כן, נביא שתי דוגמאות לתנועות לאומיות שפעלו בתקופה הנדונה.

 

.
.
לראש הדף

האתר פותח באמצעות תוכנת כליקיט  לניהול תכנים ואתרי אינטרנט